Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGaleri Sukan

‚Äč 20131210_103939.jpg

Galeri Sukan Negara Brunei Darussalam yang terletak di Stadium Negara Hassanal Bolkiah telah dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pada 7 April 2014.

Galeri ini mempamerkan perkembangan sukan di negara ini dan memberikan penghargaan serta pengiktirafan kepada tokoh-tokoh dan ahli-ahli sukan yang telah mengharumkan nama negara pada kejohanan sukan serantau dan antarabangsa seperti Sukan SEA, Kejohanan Bolasepak Piala Malaysia, Kejohanan Bolasepak Liga Singapura, Kejohanan Bolasepak Piala Hassanal Bolkiah bagi Belia ASEAN dan Sukan Para yang melibatkan atlet-atlet yang berkeperluan khas. Turut dipamerkan ialah piala, pingat, cenderamata, peralatan sukan dan gambar-gambar kenangan para atlet negara.

Galeri Sukan mengandungi sebanyak (5) lima zon pameran dan (3) tiga sudut khas:

Zon A mempamerkan penglibatan atlet Negara dalam sukan dari tahun 1950-an hingga 1980-an, merangkumi sukan bola sepak, hoki, go-kart, tarik kalat dan banyak lagi. Antara atlet yang telah mengharumkan nama negara pada tahun berkenaan seperti Aloysius Sibidol, Awang Suhaili bin Lani, Awang Zainuddin bin Dato Marsal dan Awang Zunaidi bin Hamdan, Dayang Sanah binti Tamit, Onn Timbang, Zainal Abidin Sanif, Ak Yunus, Yaakub Mohamad, Rani Metassan, Sinin Metali, Awang Ahmad bin Rashid dan Awang Ali bin Haji Ismail.

Zon B mempamerkan penyertaan dan penglibatan Kerabat Diraja dalam sukan.

Zon C mempamerkan beberapa kejayaan atlet-atlet negara dan mengimbas kembali kejayaan penganjuran Sukan Asia Tenggara (Sukan SEA) ke-20. 'Awang Budiman' adalah mascot Sukan SEA ke-20 sebagai lambang identiti kebruneian.   

Zon D adalah pameran bagi penglibatan Majlis Sukan Olimpik Negara Brunei Darussalam (BDNOC) ke Kejohanan Sukan Antarabangsa. Dalam zon ini juga mempamerkan kejayaan pasukan negara di Kejohanan Sukan Bolasepak Piala Hassanal Bolkiah Bagi Belia ASEAN (HBT) tahun 2012.

Zon E adalah pameran gabungan mengenai kejayaan pasukan Negara Brunei Darussalam dalam pertandingan bola sepak semasa menjuarai Piala Malaysia 1999, Brunei DPMM FC menjuarai Piala Liga (League Cup) Singapura 2009 & 2012; penyertaan atlet Brunei dalam Sukan Malaysia, Sukan Persahabatan Bimp-Eaga, Sukan Arafura, dan Sukan Borneo serta penyertaan atlet-atlet kurang upaya dalam Sukan Para peringkat negara dan antarabangsa.

Dewan Kecemerlangan memaparkan wajah-wajah atlet negara yang telah berjaya menempa nama di persada sukan, membawa pulang pingat dan mengharumkan negara di peringkat antarabangsa. Mereka menjadi tokoh-tokoh sukan dalam ristaan yang dapat dibanggakan. Di samping itu, sudut ini juga mencatatkan nama-nama atlet yang telah berjaya memenangi pingat emas dalam Sukan SEA, Kejohanan Peringkat Asia & Serantau

Sudut Persatuan mempamerkan sejarah ringkas penglibatan beberapa Persatuan Sukan Kebangsaan khususnya bagi Sukan Teras (Core Sports).  Di samping itu, sudut ini juga memperlihatkan koleksi pakaian dan piala yang dimenangi.

Sudut Interaktif menyediakan beberapa jenis permainan dalam bentuk mini seperti permainan golf, bola keranjang, 'snakes and ladders', dart dan banyak lagi untuk memberi pulang dan pengalaman kepada pelawat memainkan sendiri permainan berkenaan.


THE SPORTS GALLERY

The Sports Gallery of Brunei Darussalam is located at the Hassanal Bolkiah National Museum which was officiated by His Royal highness the crown prince Peduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Senior Minister of the Minister Department, on 7thApril 2014.

This Gallery showcasing sports development in this country and cherish as well as recognizing those athletes who have won national titles at regional and international sports tournaments such as the SEA games, Malaysian Cup Football Championship, Singapore League Soccer Tournament, Hassanal Bolkiah Cup Football Championship for ASEAN Youth and Sports Games involving special needs athletes. The Gallery also display trophies, medals, souvenirs, sports equipment and photos of national athletes. 

The Sports Gallery have five exhibit zones and three special corners:

ZONE Adisplays the involvement of National athletes in Sports event from the 1950s through the 1980s, which include football, hockey, go-karting, Tarik Kalat and many more. Among the athletes who had brighten up the name of the country's name during these years were Aloysius Sibidol, Awang Suhaili bin Lani, Awang Zainuddin bin Dato Marsal dan Awang Zunaidi bin Hamdan, Dayang Sanah binti Tamit, Onn Timbang, Zainal Abidin Sanif, Ak Yunus, Yaakub Mohamad, Rani Metassan, Sinin Metali, Awang Ahmad bin Rashid dan Awang Ali bin Haji Ismail. 

ZONE Bshowcase the participation and involvement of the Royal Family in Sports. 

ZONE Cdisplays some of the successes of National Athletes and recaps on the success of the 20thSoutheast Asian Games (SEA Games). 'Awang Budiman' is Brunei's mascot for the 20thSEA Games and a symbol of the Bruneian identity. 

ZONE D is a joint exhibition on the success of Brunei National team in the football competition as they won in the Malaysia Cup in 1999, Brunei DPMM FC won the 2009 and 2012 Singapore League Cup; the participation of Brunei athletes in the Malaysian Games, the Bimp-Eaga Friendship Games, the Arafura Games, and the Borneo Games as well as the participation of disabled athletes in the national and international sport Games. 

HALL OF EXCELLENCE features the faces of national athletes who have made their mark in sport, bringing back medals and brought up the country's name to an international level. They became the sport figures that the nation can be proud of. Moreover, this hall also records the names of athletes who successfully won gold medals in the SEA Games, Asia and Regional Championships. 

ASSOCIATION CORNER presents a brief history of the involvement of several National Sports Associations for the Core Sports. Moreover, this corner also shows the collections of uniforms and trophies won by the athletes. 

INTERACTIVE CORNER provides a variety of small games such as golf, basketball, snake and ladders, dart and many more; to give visitors an experience playing the games themselves. 


 

Waktu Lawatan / Opening Hours

 

TUTUP SEMENTARA WAKTU / 

TEMPORARILY CLOSED


Galeri Sukan.png