Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMonumen dan Tapak-Tapak Arkeologi

MONUMEN BERSEJARAH DAN TAPAK-TAPAK ARKEOLOGI YANG DIWARTAKAN

Jabatan Muzium-Muzium juga memainkan peranan yang penting dalam mengawal dan memelihara monumen dan tapak-tapak bersejarah di negara ini supaya ianya tidak dimusnahkan oleh arus pembangunan negara yang berkembang pesat. Untuk ini, Jabatan Muzium-Muzium telah diperuntukan dengan satu akta yang dikenali sebagai Akta Barang-Barang Purbakala dan Harta Terpendam, 1967, edisi semakan 1984, 1990, 2002. 

Melalui Akta ini, Jabatan Muzium-Muzium telah dapat mewartakan monumen dan tapak bersejarah dan pewartaan ini telah meningkat dari tahun ke tahun daripada satu tapak pada tahun 1967 kepada lebih 30 buah tapak dan monumen sehingga tahun 2015. 

Pencalonan monumen dan tapak bersejarah adalah atas sokongan Lembaga Muzium dan mesti memenuhi empat kriteria iaitu mempunyai nilai sejarah dan berusia lebih 50 tahun; mempunyai seni bina yang unik; mempunyai nilai budaya dan pembelajaran, dan mempunyai nilai ekonomi jika dimajukan. 
Di antara monumen dan tapak ini ialah:

Daerah 
​Kategori
​Nama dan tahun diwartakan
​Brunei dan Muara
Monumen [13]
 1. Tugu Jam [2006]
 2. Gerbang Sempena Perpuspaan [2006]
 3. Batu Tarsilah [2006] 
 4. Bubungan Dua Belas [2006]
 5. Istana Darussalam [2006]
 6. Bangunan Setiausaha Kerajaan [2006]
 7. Bangunan Kastam dan Eksais Diraja [2006]
 8. Bekas Bangunan Lapau Lama [2006]
 9. Jambatan Clifford / Rangas [2010]
 10. Rumah Jerambak [2011]
 11. Rumah Semaun [2011]
 12. Masjid Omar Ali Saifuddien [2011]
 13. Dewan Majlis [2011]

​Tapak [3]

 1. Kota Batu, 120 ekar [1967]
 2. Tapak Sungai Limau Manis, 100 ekar [2006]
 3. Lombong Arang Batu, 65 ekar [2006]

​Makam [13]
 1. Makam Sultan Syarif Ali , Kota Batu [2006]
 2. Makam Sultan Bolkiah, Kota Batu [2006]
 3. Makam Sultan Husin Kamaluddin, Luba [2006] 
 4. Makam Sultan Omar Ali Saifuddin I, Makam Diraja [2006] 
 5. Makam Sultan Muhammad Tajuddin, Makam Diraja [2006]
 6. Makam Sultan Muhammad Jamalul Alam I, Makam Diraja [2006]
 7. Makam Sultan Muhammad Kanzul Alam, Makam Diraja [2006]
 8. Makam Sultan Omar Ali Saifuddin II, Makam Diraja [2006]
 9. Makam Sultan Abdul Momin, Makam Diraja [2011]  
 10. Makam Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin, Kubah Makam Diraja [2006] 
 11. [2006]Makam Sultan Muhammad Jamalul Alam II, Kubah Makam Diraja [2006] 
 12. Makam Sultan Ahmad Tajuddin, Kubah Makam Diraja [2006]
 13. Makam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Kubah Makam Diraja [2006]
​Belait
Monumen [2]

 1. Istana Manggellela [2006]
 2. Bekas Rumah Kediaman Pegawai Daerah Belait [2006]
Tutong
​Monumen [3]
 1. Istana Pantai [2006]
 2. Bangunan Lama Pejabat Daerah Tutong dan Mahkamah [2006]
 3. Jeti Kuala Tutong [2011]
Temburong
​Monumen [1]
 1. ​Tugu Peringatan Pekan Bangar [2006]

Tapak ​[1]
 1. ​Tapak Perindustrian Getah Labu Estet, 11 ekar [2006]