Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMuzium Alat Kebesaran Diraja


WhatsApp Image 2018-08-02 at 15.36.36 (1).jpeg 

 

 

 

 

MUZIUM ALAT KEBESARAN DIRAJA

Muzium Alat Kebesaran Diraja dirasmikan pada 30 September 1992 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddien Waddaulah ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darusssalam, bersempena majlis sambutan Jubli Perak 25 Tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darusssalam menaiki takhta.

 

Rekabentuk bangunan Muzium Alat Kebesaran Diraja menggabungkan ciri-ciri konsep Melayu Islam Beraja dan mempamerkan alat-alat kebesaran dan perhiasan diraja Negara Brunei Darussalam.

Terdapat empat buah galeri pameran iaitu:

Alat-Alat Kebesaran Diraja dalam Istiadat Perpuspaan

Galeri ini mempamerkan alat-alat kebesaran diraj yang digunakan semasa Istiadat Perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darusssalam pada 1 Ogos 1968. Kawasan ni juga mempamerkan Usongan Diraja yang telah digunakan sebagai kenaikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darusssalam.

Pameran Diraja

Galeri ini mempamerkan sejarah hidup Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darusssalam daripada zaman kanak-kanak sehingga Istiadat Perpuspaan Baginda. Gambar-gambar, objek-objek dan model bahan memperlihatkan secara kronologi kehidupan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darusssalam seperti latarbelakang pendidikan, aktiviti kesukanan dan Majlis Perkahwinan Diraja. Galeri ini juga mempamerkan alat-alat kebesaran diraja seperti Kucing Emas dan Tongkat Ajai.

Pameran Jubli Perak

Galeri ini mempamerkan perayaan-perayaan sambutan Jubli Perak sempena memperingati perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 5 Oktober 1992. Bahan yang dipamerkan ialah gambar-gambar, pita rakaman dan diorama semasa sambutan Jubli Perak termasuk istiadat perarakan diraja di Bandar Seri Begawan, istiadat mengadap dan persantapan di Istana Nurul Iman.

Pameran Jubli Emas: Lima Dekad di atas Takhta Kerajaan

Galeri ini dibuka bersempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 50 Tahun menaiki Takhta. Galeri ini memfokuskan kepada sejarah perkembangan dan pembangunan Negara Brunei Darussalam selama 50 tahun di bawah pemerintahan dan kepimpinan Kebawah  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

MISI

“Untuk mempamerkan keindahan warisan diraja Negara Brunei Darussalam”
 

 

WAKTU LAWATAN / OPENING HOURS

Sabtu hingga Khamis

Saturdays to Thursdays

9.00 a.m. - 5.00 p.m.

TUTUP / CLOSED 

Jumaat / Fridays


 

NOTA / NOTE :
Pintu masuk akan tutup 30 minit sebelum lawatan berakhir

Last entry is at 4:30 pm


Alamat / Address :

Muzium Alat Kebesaran Diraja
Jalan Sultan Omar 'Ali Saifuddien
Bandar Seri Begawan

Telefon : 2238358