Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/low.jpg/Slider_images/slider tahun baru 2023(1).jpg/Slider_images/HMA slider 2022.jpg/Slider_images/LAKASTAH BEDUDUN SLIDER low.jpg

GAMBAR AKTIVITI

Gambar-gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

PENERBITAN

Penerbitan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

MUAT TURUN

Muat turun borang-borang atau maklumat yang disediakan

 


PENGUMUMAN MENGENAI TIKET KEMASUKAN BAGI BEBERAPA FASILITI MUZIUM DI BAWAH KAWALAN JABATAN MUZIUM-MUZIUM / ANNOUNCEMENT ON THE INTRODUCTION OF ENTRANCE FEES FOR SELECTIVE MUSEUMS FACILITIES UNDER THE DEPARTMENT OF MUSEUMS, MINISTRY OF CULTURE,YOUTH&SPORTS

POSTER PROMO TICKET PRICE MUSEUM.jpg

Jabatan Muzium-Muzium sukacita memaklumkan mengenai pengenaan tiket kemasukan bagi tiga (3) buah muzium di bawahnya, iaitu Muzium Alat Kebesaran Diraja, Muzium Teknologi Melayu dan Muzium Maritim Brunei Darussalam.

The Museums Department announces the introduction of entrance fees for three (3) museums facilities under its purview, namely the Royal Regalia Museum, Malay Technology Museum and Brunei Darussalam Maritime Museum.

12/12/2022 10:00 AM -----------------------------
Pameran Dunia Mini
1/30/2023 10:00 AM -----------------------------
Pameran sempena Sambutan Ulangtahun ke-30 BIBD
3/22/2023 12:00 AM -----------------------------
Pameran Semarak Kebangsaan

Pameran Semarak Kebangsaan 2023

Poster Pameran Semarak Kebangsaan.jpeg

Rabu, 22 Mac 2023​ - Muzium Teknologi Melayu.  Jabatan Muzium-Muzium julung-julung kali mengadakan Pameran Semarak Kebangsaan dengan tema ‘Calak KeBruneian” sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-39.

1 Ramadhan 1444 bersamaan 23 Mac 2023

Penutupan Ramadhan 1444.jpeg

​Muzium, galeri dan taman dibawah Jabatan Muzium-Muzium tutup pada 1 Ramadhan 1444 bersamaan 23 Mac 2023. 

Muzium, galeri dan taman akan kembali beroperasi pada Sabtu, 3 Ramadhan 1444 bersamaan 25 Mac 2023. 

Waktu lawatan sepanjang bulan Ramadhan bermula jam 9 pagi hingga 3 petang.


Perjanjian Persefahaman antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye

MOU Turkiye 1.jpeg

Selasa, 7 Mac 2023 - Ankara, Republik Turkiye. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bersama Presiden Republik Türkiye, Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdoğan ke Majlis Penandatanganan Dokumen-dokumen Perjanjian.

Riadah Berbasikal Semarak Kebangsaan 2023

Riadah Berbasikal 2023 2.jpeg

Ahad, 26 Februari 2023 - Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berangkat bercemar duli melawat aktiviti yang disertai oleh Jabatan Muzium-Muzium semasa Riadah Berbasikal Semarak Kebangsaan 2023. 

Di Muzium Daerah Belait