Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksArkib Negara Brunei Darussalam (ANBD)
Arkib Negara Brunei Darussalam ditubuhkan pada tahun 1977 di bawah peruntukan dan pentadbiran Jabatan Muzium-Muzium, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Arkib Negara Brunei Darussalam (ANBD) berperanan penting dalam memindah, menyimpan, memelihara rekod awam berbentuk sumber prima seperti dokumen, rakaman dan rekod elektronik secara kekal dan menyediakan kemudahan bagi rujukan dan penyelidikan.

Terletak di Jalan Dewan Majlis, Bangunan Arkib Negara dirasmikan pada tahun 1997.  Perkhidmatan yang disediakan termasuk khidmat nasihat pengurusan rekod, khidmat pandu cari rekod Arkib, khidmat rujukan bagi penyelididkan bahan rekod awam dan khidmat penyalinan semula rekod awam.

Fasiliti penyelidikan disediakan untuk orang awam dan penyelidik. Disamping itu, sebuah galeri dan jga sebuah teater yang memuatkan 200 orang untuk disewakan.

Koleksi rekod Arkib Negara Brunei Darussalam termasuk :
  • Rekod-rekod awam
  • Surat khabar
  • Keratan akhbar
  • Surat Perjanjian
  • Manuskrip
  • Gambar
  • Bahan Kartografi
  • Bahan Audio-Visual

Untuk melaksanakan peranan penting ini, Akta Arkib Negara Brunei Darussalam 1975 (Edisi Semakan 1983), Penggal 116 dari Undang-undang Negara Brunei Darussalam telah digubal. Waktu Operasi
Isnin - Khamis dan Sabtu
8.00 pagi 1 12.00 tengah hari
1.45 petang - 4.15 petang

Waktu Operasi (Bulan Ramadan)
Isnin - Khamis dan Sabtu
8.15 pagi - 1.45 petang