Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
Bengkel Hala Tuju Arkib

​Rabu, 14 Oktober 2020 -  Bengkel Hala Tuju Arkib telah diadakan bersama dengan 30 peserta terdiri daripada ahli-ahli Lembaga Penasihat Arkib dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjadikan Arkib Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah Pusat Sumber Maklumat Negara. 

Arkib Negara berperanan dalam memelihara rekod-rekod awam yang signifikan kepada pembangunan negara dan sesuai dengan penubuhannya satu peruntukan digelar Akta Arkib Negara Brunei Darussalam 1975 Penggal 116 (Edisi Semakan 1983) telah diwartakan.

Attachments
Created at 10/22/2020 10:28 AM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 10/22/2020 10:28 AM by Mariani Binti Hj Abu Bakar