Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sulltan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 74 tahun

​Khamis, 16 Julai 2020 - Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sulltan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 74 tahun bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatannya diadakan serentak di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatannya.

Jabatan Muzium-Muzium, telah diadakan di Teater PDS, Bangunan Arkib Negara, Jalan Dewan Majlis dan turut hadir ialah Yang Mulia Dr Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Puan Nor Masitirena binti Haji Suhaini, Pemangku Pengarah Muzium dan Puan Pg Hjh Mahani binti Pg Hj Ahmad, Timbalan Pengarah Muzium bersama pegawai-pegawai dan kakitangan Jabatan Muzium-Muzium menghadiri majlis berkenaan.


16Julai2020.jpeg

Attachments
Created at 7/16/2020 6:54 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 7/16/2020 6:54 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar