Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020

Ahad, 1 Mac 2020 -  Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien Bandar Seri Begawan.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja ke pameran buku-buku koleksi Jabatan Muzium-Muzium dan Arkib Negara Brunei Darussalam. 

Basikal 2020.jpeg

basikal 2020 2.jpeg‚Äč

Basikal 2020 1.jpeg

basikal 2020 3.jpeg


Attachments
Created at 3/1/2020 12:44 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 3/1/2020 12:47 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar