Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Sesi Perkongsian warga Muzium di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Rabu, 5 Februari 2020, Jalan Kebangsaan.  Sesi perkongsian telah diadakan di Dewan Citra, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Jabatan Muzium-Muzium diwakili oleh 4 orang pegawai yang telah menghadiri persidangan dan forum di luar negara. 

Dayang Hjh Siti Norhayatty binti Haji Morni, Pemangku Kurator Pemeliharaan / Pegawai Saintifik dan Dayang Aziah binti Haji Ahmad, Pegawai Pemeliharaan berkongsi tentang 'Collection Care : Staying Relevant in Changing Times, ASEAN and Beyond' yang telah dihadiri di The Canyon, National Museum Singapore pada 23 hingga 25 Oktober 2019.

kongsimaklumat2.jpeg

​Awang Muhd Khairun Hazim bin Hj Mat Sani, Kurator Etnografi dan Awang Mohammad Syahirani bin Haji Sulaiman, Tukang Pelan/ Pengukur menyampaikan laporan berkaitan 'Safeguarding and Reviving the Shared Maritime Cultural Heritage of Southeast Asia' di Jakarta and Belitung, Indonesia.

kongsimaklumat7.jpeg


Turut hadir ialah pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatannya.


Wednesday, 5 February 2020, Jalan Kebangsaan. A sharing session was recently held in Dewan Citra, Ministry of Culture, Youth and Sports.  The Museums Department was represented by 4 officers from the department, whom attended a conference and forum in Singapore and Indonesia. 

Dayang Hjh Siti Norhayatty binti Haji Morni, Acting Curator of Conservation /  Scientific Officer and Dayang Aziah binti Haji Ahmad, Conservation Officer shared their 'Collection Care : Staying Relevant in Changing Times, ASEAN and Beyond' symposium at The Canyon, National Museum Singapore on the  23rd to 25th October 2019.

​Awang Muhd Khairun Hazim bin Hj Mat Sani, Ethnography Curator and Awang Mohammad Syahirani bin Haji Sulaiman, Surveyor also shared the forum they attended titled 'Safeguarding and Reviving the Shared Maritime Cultural Heritage of Southeast Asia' in Jakarta and Belitung, Indonesia.

kongsimaklumat7.jpeg

The session was attended by representatives from MCYS and also departments within it.Attachments
Created at 2/5/2020 11:36 AM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 2/5/2020 12:47 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar