Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Pameran Islamic Art & Calligraphy Pakistan

‚Äč16 hingga 18 Ogos 2019 - Muzium Maritim Brunei Darussalam menjadi tumpuan bagi pameran Islamic Art & Calligraphy Pakistan.  Dirasmikan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.Attachments
Created at 8/17/2019 11:43 AM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 8/17/2019 11:43 AM by Mariani Binti Hj Abu Bakar