Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Riadah Berbasikal Semarak Kebangsaan 2023

​Ahad, 26 Februari 2023 - Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berangkat bercemar duli melawat aktiviti yang disertai oleh Jabatan Muzium-Muzium. 

Riadah Berbasikal 2023 3.jpeg


Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.

Riadah Berbasikal 2023 4.jpeg

Riadah Berbasikal 8.jpeg

​Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Mohammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Puan Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah, Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan) dan Pengiran Hajah Mahani binti Pengiran Haji Ahmad, Timbalan Pengarah Muzium menjunjung keberangkatan Baginda Sultan ke ruang permainan tradisi dan jualan terbitan Jabatan Muzium-Muzium. 

Riadah Berbasikal 2023 7.jpeg

Pasang bersaiz gergasi disediakan untuk menarik perhatian orang ramai kepada permainan tersebut. 

Riadah Berbasikal 2023.jpeg

Riadah Berbasikal 2023 5.jpeg

​​


Attachments
Created at 2/27/2023 11:39 AM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 2/27/2023 11:48 AM by Mariani Binti Hj Abu Bakar