Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Lawatan Puan Yang Terutama Valentina Matyivenko

​Puan Yang Terutama Valentina Matviyenko, Chairperson of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation telah membuat lawatan ke Muzium Alat Kebesaran Diraja pada Isnin, 18 Februari 2019 jam 5:15 petang.

Lawatan Puan Yang Terutama bersama rombongan telah disambut oleh Yang Mulia Datin Paduka Dr Hjh Norlila bt Dato Paduka Hj Jalil, Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Pemangku Pengarah Muzium-Muzium, Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh.

Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut hadir ke Muzium Alat Kebesaran Diraja ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Dato Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Dato Paduka Awang Haji Sabtu, Yang Berhormat Dayang Siti Rozaimeriyanty binti Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman dam Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Haadii.

Attachments
Created at 2/19/2019 3:54 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 6/24/2019 2:52 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar