Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
Lawatan Menteri Pertahanan Malaysia ke Muzium Alat Kebesaran Diraja


24 Januari 2019, Khamis, Muzium Alat Kebesaran Diraja. Jabatan Muzium-Muzium menerima lawatan daripada Kementerian Pertahanan Malaysia seramai 8 orang yang diketuai oleh Yang Berhormat Hj Mohamad bin Sabu. 


Yang Berhormat Hj Mohamad bin Sabu disambut oleh Yang Mulia Datin Paduka Dr Hjh Norlila bt Dato Paduka Hj Jalil, Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pemangku Pengarah Bahagian Kebudayaan dan Kesenian, KKBS, Awang Hj Abdoh bin Hj Damit dan dan Pemangku Pengarah Muzium-Muzium, Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh


Penerangan disampaikan oleh Pengiran Norazah bt Pengiran Hj Muhammad selaku Pengurus Muzium Alat Kebesaran Diraja. Attachments
Created at 1/31/2019 3:03 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 2/19/2019 3:56 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar