Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Penutupan Dewan sempena Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

​Rabu, 15 Julai 2020 - Semua muzium-muzium dan galeri dalam kawalan Jabatan Muzium-Muzium, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan tutup sehari sempena Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun.

Muzium-muzium dan galeri akan kembali beroperasi pada Khamis, 16 Julai 2020 pada tahap kedua pembukaan semula muzium-muzium dan galeri antara jam 9 pagi hingga 2 petang. Attachments
Created at 7/14/2020 8:45 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar
Last modified at 7/14/2020 8:45 PM by Mariani Binti Hj Abu Bakar